Safety first! Voorkom een hack of datalek

Welke maatregelen gepast zijn voor een website wordt bepaald door de mogelijke waarde van de data in het onderwerp, een eventueel toepasbare standaard of de gevoeligheid van gegevens die verwerkt worden. Bij een datalek is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat alle redelijkerwijs te verwachten beveiligingsmaatregelen getroffen waren, helemaal als er persoonsgegevens buit zijn gemaakt.

Een van de beste, en meest eenvoudig toepasbare, maatregelen voor het beveiligen van je website is simpelweg de website bijhouden en voorzien van updates waar nodig. Dit geldt voornamelijk voor websites en platforms die gebruikmaken van plug-ins, extensies of software van derden.

Onderhoud is goud

Het toepassen van een aantal standaard maatregelen tilt direct het beveiligingsniveau omhoog.

Denk bijvoorbeeld aan; 

1. Betere access control met twee-factor-authenticatie, zodat toegang tot de data beter beveiligd wordt. 

2. Het loggen van alle aanpassingen die gedaan worden, zodat betere verantwoording afgelegd kan worden. 

3. Het maken van back-ups, zodat het oude systeem beschikbaar is voor inspectie en zodat er geen data verloren gaat.

Privacy proactief afgehandeld

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), staat privacy weer hoog in het vaandel. Iedereen begrijpt het belang van privacy, het is een onderwerp dat leeft in onze aanpak. Privacy by design, een van de principes van de nieuwe wetgeving, namen we pré-AVG ook al mee. Zo bouw je vanaf de grond aan veilige communicatie & heldere infrastructuur.